Câu hỏi:

13/12/2020 200

Chữ “lệ” trong câu 5 bài thơ “Thu hứng" chỉ nước mắt của nhà thơ hay nước mắt của “khóm cúc”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chữ “lệ” trong câu “Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ” được hiểu theo cả hai cách nước mắt của nhà thơ và nước mắt của “hoa cúc”:

    + Mỗi khi ngắm nhìn hoa cúc, lòng tác giả lại bồi hồi nhớ về quê cũ, nước mắt rơi không ngăn lại được

    + Hoa cúc “lưỡng khai” nở gợi lên sự ra đi không trở lại nhưng cũng gợi liên tưởng về dòng lệ chứa chan ân tình không chỉ rơi một lần

    + Nhìn cúc nở mà tưởng như cúc đã nhỏ lệ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh bản dịch thơ bài thơ “Thu hứng" của Nguyễn Công Trứ với phần phiên âm và dịch nghĩa.

Xem đáp án » 13/12/2020 787

Câu 2:

Có gì đặc biệt trong cách kết thúc bài thơ “Thu hứng"?

Xem đáp án » 13/12/2020 410

Câu 3:

Nhận xét về mối quan hệ giữa cảnh thu và tình thu ở 4 câu thơ sau của bài thơ “Thu hứng".

Xem đáp án » 13/12/2020 280

Câu 4:

Nhận xét về tầm nhìn của nhà thơ trong bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối bài thơ “Thu hứng". Vì sao có sự thay đổi ấy?

Xem đáp án » 13/12/2020 218

Câu 5:

Xác định mối quan hệ giữa bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối bài thơ “Thu hứng".

Xem đáp án » 13/12/2020 160

Câu 6:

Mối quan hệ của cả bài thơ với nhan đề “Thu hứng".

Xem đáp án » 13/12/2020 160

Bình luận


Bình luận