Câu hỏi:

30/12/2020 154

Nêu các tính chất vật lý của khí hiđro?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, là chất khí nhẹ nhất trong không khí (tỉ khối của khí H2 so với không khí là 2/29) và rất ít tan trong nước (1 lít nước ở 15oC hòa tan được 20 ml khí H2).

Nêu các tính chất vật lý của khí hiđro

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 240

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 233

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 214

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 208

Câu 5:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 197

Câu 6:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 191

Câu 7:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 190

Bình luận


Bình luận