Câu hỏi:

30/12/2020 168

Hãy nêu các ứng dụng của hiđro?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiđro có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất như:

- Làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, nhiên liệu động cơ ô tô thay thế cho xăng.

- Dùng trong đèn xì oxi-hiđro để hàn cắt kim loại.

- Là nguyên liệu để sản xuất amoniac NH3, axit clohiđric HCl và nhiều hợp chất hữu cơ.

- Dùng làm chất khử để điều chế kim loại từ những oxit của chúng.

- Dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì là khí nhẹ nhất.

Hãy nêu các ứng dụng của hiđro

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 242

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 236

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 216

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 5:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 199

Câu 6:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 195

Câu 7:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 193

Bình luận


Bình luận