Câu hỏi:

10/01/2021 1,877

Cho biểu đồ về diện tích và năng suất lúa của nước ta

Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 9)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Căn cứ vào biểu đồ (kết hợp cột và đường) và bảng chú giải => Biểu đồ thể hiện nội dung: Tình hình phát triển diện tích và năng suất lúa cả năm của nước ta, giai đoạn 2005 - 2014.

- Lưu ý: Quy mô và cơ cấu (biểu đồ tròn có bán kính khác nhau); Chuyển dịch cơ cấu (biểu đồ miền); Tốc độ tăng trưởng (biểu đồ đường).

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu ngành đánh bắt thuỷ hải sản nước ta còn hạn chế là do

Xem đáp án » 10/01/2021 8,184

Câu 2:

Nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định về năng suất là do

Xem đáp án » 10/01/2021 5,703

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án » 10/01/2021 4,553

Câu 4:

Sản xuất nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tính đa dạng về cơ cấu sản phẩm và tương đối tập trung về quy mô nhờ

Xem đáp án » 10/01/2021 2,932

Câu 5:

 Ở nước ta lúa gạo là cây lương thực chính không phải do

Xem đáp án » 10/01/2021 2,101

Câu 6:

Hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của nước ta là

Xem đáp án » 10/01/2021 1,933

Bình luận


Bình luận