Câu hỏi:

26/01/2021 84

Với cùng một số tiền để mua 225m vải loại 1 có thể mua được bao nhiêu m vải loại 2; biết rằng giá tiền vải loại 2 chỉ bằng 75% giá tiền vải loại 1

Trả lời:

Với số tiền không đổi thì số m vải mua được và giá vải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Gọi số m vải loại 2 mua được là x, theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có

Số mét vải loại 2 mua được là 300m.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 3 đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z biết:

a) x và y tỉ lệ nghịch; y và z tỉ lệ nghịch

b) x và y tỉ lệ nghịch; y và z tỉ lệ thuận

Xem đáp án » 26/01/2021 68

Câu 2:

Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn thẳng.

a) Chứng minh: AC=DB và AC//DB.

b) Chứng minh: AD=CB và AD//CB.

c) Chứng minh: ACB^=BDA^.

d) Vẽ CHAB tại H Trên tia đối của tia OH lấy điểm I sao cho OI=OH. Chứng minh: DIAB.

Xem đáp án » 26/01/2021 61

Câu 3:

Cho tam giác ABC có AB=AC. Lấy điểm E trên cạnh AB, F trên cạnh AC sao cho AE=AF.

a) Chứng minh: BF=CE và tam giác BEC = tam giác CFB.

b) BF cắt CE tại I, cho biết IE=IF. Chứng minh: tam giác IBE = tam giác ICF bằng hai cách.

Xem đáp án » 26/01/2021 59

Câu 4:

Cho tam giác MNP có PM=PN. Chứng minh: PMN^=PNM^ bằng hai cách.

Xem đáp án » 26/01/2021 57

Câu 5:

Các giá trị của 2 đại lượng x, y được cho trong bảng có phải là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch không? Nếu có, hãy tìm hệ số tỉ lệ và biểu diễn y theo x

Xem đáp án » 26/01/2021 54

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »