Câu hỏi:

03/03/2021 426

Chọn công thức KHÔNG đúng khi tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: B

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là: Ank=n!(n-k)!=n(n-1)(n-2)...(n-k+1)

Do đó A và C đúng, B sai.

Công thức D cũng đúng vì (n+1)!(n+1).(n-k)!=(n+1)n!(n+1)(n-k)!=n!(n-k)!

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một hộp bánh có 6 loại bánh nhân thịt và 4 loại bánh nhân đậu xanh. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 bánh để phát cho các em thiếu nhi.

Xem đáp án » 04/03/2021 9,353

Câu 2:

Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là:

Xem đáp án » 04/03/2021 2,721

Câu 3:

Một lớp có 8 học sinh được bầu chọn vào 3 chức vụ khác nhau: lớp trưởng, lớp phó và bí thư (không được kiêm nhiệm). Số cách lựa chọn khác nhau sẽ là:

Xem đáp án » 04/03/2021 1,906

Câu 4:

Một lớp có 40 học sinh. Số cách chọn ra 5 bạn để làm trực nhật là:

Xem đáp án » 04/03/2021 1,214

Câu 5:

Có bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau tạo thành từ các chữ số 1,2,3,4,5 ?

Xem đáp án » 03/03/2021 870

Câu 6:

Từ 7 chữ số 1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số từ 4 chữ số khác nhau?

Xem đáp án » 04/03/2021 369

Bình luận


Bình luận