Câu hỏi:

21/03/2021 540

Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật (các kích thước khác nhau) là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hình hộp chữ nhật có 3 mặt phẳng đối xứng, đó là mặt phẳng đi qua trung điểm các cạnh đối diện.

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hình hộp đứng có hai đáy là hình thoi (không phải là hình vuông) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Xem đáp án » 21/03/2021 548

Câu 2:

Số mặt phẳng đối xứng của mặt cầu là:

Xem đáp án » 21/03/2021 429

Câu 3:

Cho các hình sau: hình chóp tam giác đều, hình hộp đứng, hình lăng trụ tam giác đều, hình chóp tứ giác có đáy là hình thoi, hình hộp có đáy là hình thoi. Số hình có mặt phẳng đối xứng là:

Xem đáp án » 21/03/2021 343

Câu 4:

Cho hai hình chóp tam giác đều cạnh đáy bằng a. Cần bổ sung thêm điều kiện gì để hai hình chóp đó bằng nhau?

Xem đáp án » 21/03/2021 315

Câu 5:

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Xem đáp án » 21/03/2021 305

Câu 6:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng:

Xem đáp án » 21/03/2021 280

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK