Câu hỏi:

21/03/2021 588

Chọn mệnh đề đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phép vị tự tỉ số k±1 làm thay đổi độ dài đoạn thẳng nên nó không phải phép dời hình nên A sai.

Phép vị tự tỉ số k = - 1 là phép đối xứng tâm nên nó là phép rời hình, B sai.

Không có phép vị tự tỉ số k = 0 nên D sai.

Phép vị tự tỉ số k = 1 là phép đồng nhất nên nó là phép dời hình.

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 21/03/2021 8,400

Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 21/03/2021 1,120

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 21/03/2021 661

Câu 4:

Hình vẽ sau đây là hình trải phẳng của khối đa diện đều nào?

Xem đáp án » 21/03/2021 455

Câu 5:

Khối đa diện đều loại {3;4} có tất cả bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án » 21/03/2021 421

Câu 6:

Nếu tỉ số vị tự k = - 1 thì phép vị tự là:

Xem đáp án » 21/03/2021 418

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK