Câu hỏi:

22/03/2021 576

Hãy chọn cụm từ hoặc từ cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng:

“Số cạnh của một hình đa diện luôn ………….số mặt của hình đa diện ấy”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hình tứ diện có 6 cạnh và 4 đỉnh nên số cạnh của tứ diện lớn hơn số mặt của nó.

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phép dời hình biến đoạn thẳng thành:

Xem đáp án » 22/03/2021 1,487

Câu 2:

Hãy chọn cụm từ hoặc từ cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng:

“Số cạnh của một hình đa diện luôn ………….số đỉnh của hình đa diện ấy”

Xem đáp án » 22/03/2021 1,017

Câu 3:

Một khối chóp có đáy là đa giác n cạnh. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 22/03/2021 819

Câu 4:

Vật thể nào trong các vật thể sau không phải là khối đa diện?

Xem đáp án » 22/03/2021 662

Câu 5:

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

Xem đáp án » 22/03/2021 443

Câu 6:

Hình nào sau đây có mặt phẳng đối xứng?

Xem đáp án » 22/03/2021 425

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK