Câu hỏi:

06/04/2021 807

Cho cacbon tác dụng với các chất sau trong điều kiện thích hợp: H2O (hơi), Al, KClO3, H2, Ca, O2, SiO2, HNO3 (đặc), H2SO4 (đặc), CO2. Số phản ứng khi xảy ra, cacbon đóng vai trò chất khử là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

PTHH :

C + H2O  CO + H23C + 4Al  Al4C33C + 2KClO3  2KCl + 3CO2C + 2H2  CH42C + Ca  CaC2C + O2  CO22C + SiO2  2CO + Si3C + 4HNO3  3CO2 + 4NO +2H2OC + 2H2SO4 Đặc  CO2 + 2H2O + SO2  C + CO2  2CO

Cacbon đóng vai trò chất khử trong các phản ứng tác dụng với H2O (hơi), KClO3,O2, SiO2, HNO3 (đặc), H2SO4 (đặc), CO2.

→ có 7 phản ứng C đóng vai trò là chất khử

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 (9), H2O (10), KMnO4 (11). Cacbon phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

Xem đáp án » 06/04/2021 22,065

Câu 2:

Dãy các chất đều tác dụng được với cacbon là:

Xem đáp án » 06/04/2021 4,388

Câu 3:

Cacbon phản ứng với tất cả các chất nào sau đây?

Xem đáp án » 06/04/2021 2,100

Câu 4:

Cho 3,60 gam cacbon tác dụng với 8,10 gam nhôm. Khối lượng nhôm cacbua tạo thành nếu hiệu suất của phản ứng 70% là

Xem đáp án » 06/04/2021 1,990

Câu 5:

Một loại than đá chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thì khối lượng SO2 do nhà máy xả vào khí quyển trong một năm là :

Xem đáp án » 06/04/2021 937

Câu 6:

Thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc khi cho 0,12 gam cacbon tác dụng hết với HNO3 đặc nguội (coi phản ứng xảy ra hoàn toàn) là

Xem đáp án » 06/04/2021 797

Bình luận


Bình luận