Câu hỏi:

06/04/2021 22,112

Cho các chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 (9), H2O (10), KMnO4 (11). Cacbon phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

C phản ứng lần lượt với O2, CO2, H2, Fe3O4, SiO2, CaO, H2SO4 đặc, HNO3 đặc, H2O 
(1) C + O2 t° CO2 

=> Tính khử

(2) C + CO2 t° 2CO

=> Tính khử

(3) C + 2H2 t° CH4

=> Tính oxi hóa

(4) C + Fe2O3 t° 3CO + Fe  

=> Tính khử

(5) 2C + SiO2 t° Si + 2CO  

=> Tính khử

(7) 3C + CaO t° CaC2 + CO  

=> Tính khử

(8) 2C + 2H2SO4 đặc  2CO2 + SO2 + 2H2O 

=> Tính khử

(9) C + 4HNO3 đặc CO2 + 4NO2 + 2H2O 

=> Tính khử

(10) C + H2O t° CO + H2  

=> Tính khử

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy các chất đều tác dụng được với cacbon là:

Xem đáp án » 06/04/2021 4,428

Câu 2:

Cacbon phản ứng với tất cả các chất nào sau đây?

Xem đáp án » 06/04/2021 2,116

Câu 3:

Cho 3,60 gam cacbon tác dụng với 8,10 gam nhôm. Khối lượng nhôm cacbua tạo thành nếu hiệu suất của phản ứng 70% là

Xem đáp án » 06/04/2021 2,011

Câu 4:

Một loại than đá chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thì khối lượng SO2 do nhà máy xả vào khí quyển trong một năm là :

Xem đáp án » 06/04/2021 952

Câu 5:

Cho cacbon tác dụng với các chất sau trong điều kiện thích hợp: H2O (hơi), Al, KClO3, H2, Ca, O2, SiO2, HNO3 (đặc), H2SO4 (đặc), CO2. Số phản ứng khi xảy ra, cacbon đóng vai trò chất khử là

Xem đáp án » 06/04/2021 830

Câu 6:

Thể tích khí NO2 thoát ra ở đktc khi cho 0,12 gam cacbon tác dụng hết với HNO3 đặc nguội (coi phản ứng xảy ra hoàn toàn) là

Xem đáp án » 06/04/2021 804

Bình luận


Bình luận