Câu hỏi:

06/04/2021 594

A là dung dịch HCl nồng độ 0,01M. Nồng độ của các ion trong dung dịch khi pha loãng A 100 lần là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi pha loãng dung dịch 100 lần thì nồng độ các ion trong dung dịch cũng giảm 100 lần

                       HCl→H+ + Cl

Trước khi pha loãng: [H+] = [Cl] = 0,0 1M

Sau khi pha loãng: [H+] = [Cl] = 1,0.10−4M  => chọn B

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- trong dung dịch mới là

Xem đáp án » 06/04/2021 8,394

Câu 2:

Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M có chứa số mol ion OH bằng số mol ion H+ có trong 200 ml dung dịch H2SO4 1M?  

Xem đáp án » 06/04/2021 3,467

Câu 3:

Dung dịch BaCl2 2M có nồng độ mol/l của anion là

Xem đáp án » 06/04/2021 2,703

Câu 4:

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Xem đáp án » 06/04/2021 1,312

Câu 5:

Hòa tan 6 gam NaOH vào 44 gam nước được dung dịch A có khối lượng riêng bằng 1,12 g/ml. Cần lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH bằng 2.10–3 mol

Xem đáp án » 06/04/2021 1,249

Câu 6:

Trong các yếu tố sau

 (1) Nhiệt độ

 (2) Áp suất

 (3) Xúc tác

 (4) Nồng độ chất tan

 (5) Diện tích tiếp xúc

 (6) Bản chất chất điện li

 Yếu tố nào ảnh hưởng đến hằng số điện li ?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,116

Bình luận


Bình luận