Câu hỏi:

07/04/2021 601

Tìm phát biểu không phù hợp với phản ứng này 

N2 + 3H2  2NH3

∆H =  - 92kJ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

92kJ là lượng nhiệt tỏa ra chứ không phải lượng nhiệt hấp thụ

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào dưới đây NH3 không đóng vai trò chất khử?

Xem đáp án » 07/04/2021 7,328

Câu 2:

Ion NH4+ có tên gọi

Xem đáp án » 07/04/2021 3,892

Câu 3:

Cho NH3 dư vào dung dịch chất nào sau đây, thu được kết tủa?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,713

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,261

Câu 5:

Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là

Xem đáp án » 07/04/2021 2,148

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây không đúng:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,802

Câu 7:

Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,499

Bình luận


Bình luận