Câu hỏi:

07/04/2021 445

Đốt cháy hổn hợp gồm 6,72 lít khí Oxi và 7 lít khí amoniac (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Sau phản ứng thu được nhóm các chất là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phản ứng: 4NH+ 3O→ 2N+ 6H2OSo sánh tỉ lệ thể tích 4 : 3 và 7 : 6,72, ta thấy dư oxi.

Do đó, các chất thu được sau phản ứng là khí nitơ, nước được tạo thành và khí oxi dư.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào dưới đây NH3 không đóng vai trò chất khử?

Xem đáp án » 07/04/2021 7,336

Câu 2:

Ion NH4+ có tên gọi

Xem đáp án » 07/04/2021 3,893

Câu 3:

Cho NH3 dư vào dung dịch chất nào sau đây, thu được kết tủa?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,720

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,262

Câu 5:

Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là

Xem đáp án » 07/04/2021 2,150

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây không đúng:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,809

Câu 7:

Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,500

Bình luận


Bình luận