Câu hỏi:

07/04/2021 281

Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là silic

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường bảo quản dung dịch HF trong các bình làm bằng:

Xem đáp án » 07/04/2021 2,538

Câu 2:

Phản ứng nào chứng tỏ axit silixic yếu hơn axit cacbonic

Xem đáp án » 07/04/2021 1,605

Câu 3:

Số oxi hóa thấp nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây

Xem đáp án » 07/04/2021 1,447

Câu 4:

Phản ứng dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh là phản ứng giữa SiO2 với:

Xem đáp án » 07/04/2021 718

Câu 5:

Trong phản ứng hóa học nào sau đây silic đóng vai trò là chất oxi hóa

Xem đáp án » 07/04/2021 419

Câu 6:

Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng

Xem đáp án » 07/04/2021 414

Câu 7:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án » 07/04/2021 375

Bình luận


Bình luận