Câu hỏi:

07/04/2021 176

Silic tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Silic tác dụng được với F2 ở nhiệt độ thường

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường bảo quản dung dịch HF trong các bình làm bằng:

Xem đáp án » 07/04/2021 2,534

Câu 2:

Phản ứng nào chứng tỏ axit silixic yếu hơn axit cacbonic

Xem đáp án » 07/04/2021 1,602

Câu 3:

Số oxi hóa thấp nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây

Xem đáp án » 07/04/2021 1,446

Câu 4:

Phản ứng dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh là phản ứng giữa SiO2 với:

Xem đáp án » 07/04/2021 717

Câu 5:

Trong phản ứng hóa học nào sau đây silic đóng vai trò là chất oxi hóa

Xem đáp án » 07/04/2021 418

Câu 6:

Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng

Xem đáp án » 07/04/2021 410

Câu 7:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án » 07/04/2021 375

Bình luận


Bình luận