Câu hỏi:

07/04/2021 24,871

Chất nào sau đây khi tan trong nước tạo thành dung dịch có khả năng dẫn được điện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Muối ăn khi tan trong nước phân li thành các ion nên dung dịch muối ăn có khả năng dẫn điện :

NaCl → Na+  + Cl-

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây dẫn được điện?

Xem đáp án » 07/04/2021 70,054

Câu 2:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch có chứa:

Xem đáp án » 07/04/2021 19,377

Câu 3:

Saccarozơ là chất không điện li vì :

Xem đáp án » 07/04/2021 7,194

Câu 4:

Dung dịch K2SO4 0,05M có nồng độ mol ion K+ bằng

Xem đáp án » 07/04/2021 3,381

Câu 5:

Trong các yếu tố sau

(1) Nhiệt độ

(2) Áp suất 

(3) Xúc tác

(4) Nồng độ chất tan

(5) Diện tích tiếp xúc

(6) Bản chất chất điện li

Yếu tố nào ảnh hưởng đến độ điện li ?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,793

Câu 6:

Chất nào trong các chất sau là chất điện li?

Xem đáp án » 07/04/2021 1,765

Bình luận


Bình luận