Câu hỏi:

08/04/2021 280

Phản ứng nào sau đây không đúng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

B sai vì axit H2SiO3 yếu hơn axit H2CO3 nên phản ứng không xảy ra

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy chất nào sau đây có thể tác dụng với cacbon ?

Xem đáp án » 08/04/2021 2,643

Câu 2:

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp rắn: MgO, CuO, Al2O3, Fe3O4 khi đun nóng thì chất rắn còn lại trong bình là

Xem đáp án » 08/04/2021 733

Câu 3:

Trong công nghiệp CO được điều chế bằng phương pháp nào?

Xem đáp án » 08/04/2021 631

Câu 4:

Cho các nhận xét sau, nhận xét nào không đúng ?

Xem đáp án » 08/04/2021 541

Câu 5:

Sục hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp dung dịch NaOH 2M và Ca(OH)2 1,5M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

Xem đáp án » 08/04/2021 524

Câu 6:

Cho các câu nhận xét sau, câu nhận xét không đúng là:

Xem đáp án » 08/04/2021 426

Câu 7:

Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng phản ứng

Xem đáp án » 08/04/2021 402

Bình luận


Bình luận