Câu hỏi:

08/04/2021 155

Ứng dụng nào sau đây không sử dụng tính bán dẫn của Si?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Ứng dụng không sử dụng tính bán dẫn của Si là tạo ferosilic. Vì ferosilic là hợp kim của sắt được sử dụng trong ngành luyện thép

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy chất nào sau đây có thể tác dụng với cacbon ?

Xem đáp án » 08/04/2021 2,644

Câu 2:

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp rắn: MgO, CuO, Al2O3, Fe3O4 khi đun nóng thì chất rắn còn lại trong bình là

Xem đáp án » 08/04/2021 733

Câu 3:

Trong công nghiệp CO được điều chế bằng phương pháp nào?

Xem đáp án » 08/04/2021 637

Câu 4:

Cho các nhận xét sau, nhận xét nào không đúng ?

Xem đáp án » 08/04/2021 541

Câu 5:

Sục hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp dung dịch NaOH 2M và Ca(OH)2 1,5M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

Xem đáp án » 08/04/2021 524

Câu 6:

Cho các câu nhận xét sau, câu nhận xét không đúng là:

Xem đáp án » 08/04/2021 426

Câu 7:

Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng phản ứng

Xem đáp án » 08/04/2021 402

Bình luận


Bình luận