Câu hỏi:

06/11/2019 2,671

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa hồng?

Trả lời:

Chọn đáp án C

+ Glyxin và alanin có số nhóm –NH2 = số nhóm –COOH

⇒ Không đổi màu quỳ tím.

+ Lysin có 2 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH 

⇒ Làm quỳ hóa xanh.

+ Giải thích tương tự

 ⇒ Axit glutamic làm quỳ hóa hồng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,2 mol α-amino axit X (có dạng H2NRCOOH) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 22,2 gam muối khan. Phân tử khối của X là

Xem đáp án » 06/11/2019 5,014

Câu 2:

 Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 06/11/2019 4,025

Câu 3:

Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol alanin và 0,15 mol axit glutamic tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch B. Lấy dung dịch B phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 06/11/2019 3,083

Câu 4:

Thủy phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,12 mol Y trong dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 06/11/2019 2,247

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn peptit X mạch hở chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 12,6 gam nước, số nguyên tử oxi có trong một phân tử X là

Xem đáp án » 06/11/2019 2,228

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »