Câu hỏi:

06/11/2019 1,155

Dung dịch nào sau đây có pH>7?

Trả lời:

Đáp án C

Dung dịch có môi trường bazơ pH>7

Glysin: H2NCH2COOH có môi trường trung tính

Alanin: CH3CH(NH2)COOH có môi trường trung tính

Lysin: H2N[CH2]4CH(NH2)COOH có môi trường bazơ

Valin: (CH3)2CHCH(NH2)COOH có môi trường trung tính

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là

Xem đáp án » 06/11/2019 11,428

Câu 2:

Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 09/11/2019 9,326

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 07/11/2019 4,086

Câu 4:

α-aminoaxit X chứa một nhớm NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 06/11/2019 2,865

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,6 mol hỗn hợp khí và hơi. Cho 9,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thì số mol HCl phản ứng là

Xem đáp án » 09/11/2019 2,030

Câu 6:

Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu được dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dùng V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V

Xem đáp án » 08/11/2019 2,025

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »