Câu hỏi:

06/11/2019 130

Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 : 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng của CO2 và H2O là 39,14 gam. Giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án A.

Đặt nX=2a molnY=nZ=a mol 

Bảo toàn nguyên tố N

nN=2.2a+3.a+4.a=11 a mol

Quy đổi E thành

Bảo toàn nguyên tố C:

 

b=1,6-0,55.2=0,5

Bảo toàn nguyên tố O

 =0,75 mol

c=0,75-0,55=0,2

mE=41,95 gam

nH2O=3,052=1,525 mol

mCO2+mH2O=97,85 gam

Khi đốt cháy 41,95 gam E thu được 97,85 g H2O và CO2  

Khi đốt cháy m gam E thu được 39,14 gam H2O và CO2

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là

Xem đáp án » 06/11/2019 11,511

Câu 2:

Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 09/11/2019 9,393

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 07/11/2019 4,174

Câu 4:

α-aminoaxit X chứa một nhớm NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 06/11/2019 2,909

Câu 5:

Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu được dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dùng V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V

Xem đáp án » 08/11/2019 2,118

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,6 mol hỗn hợp khí và hơi. Cho 9,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thì số mol HCl phản ứng là

Xem đáp án » 09/11/2019 2,070

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »