Câu hỏi:

27/04/2021 786

Chọn phát biểu đúng.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A – sai vì vật đen không phải là vật sáng

B – sai vì vật đen không thể tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

C – sai vì ta có thể nhận biết vật đen vì nó được đặt cạnh những vật sáng khác

D – đúng

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 3,956

Câu 2:

Câu nào sau đây sai khi nói về vật đen?

Xem đáp án » 27/04/2021 2,414

Câu 3:

Trong các vật sau, vật nào là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,979

Câu 4:

Những vật nào sau đây là nguồn sáng:

Xem đáp án » 27/04/2021 1,847

Câu 5:

Trong số các vật sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,074

Câu 6:

Chỉ ra vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 648

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK