Câu hỏi:

27/04/2021 1,981

Trong các vật sau, vật nào là nguồn sáng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

Tất cả các vật kể trên đều không phải là nguồn sáng vì nó không thể tự phát ra ánh sáng.

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 3,958

Câu 2:

Câu nào sau đây sai khi nói về vật đen?

Xem đáp án » 27/04/2021 2,414

Câu 3:

Những vật nào sau đây là nguồn sáng:

Xem đáp án » 27/04/2021 1,847

Câu 4:

Trong số các vật sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,074

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 27/04/2021 786

Câu 6:

Chỉ ra vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 648

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK