Câu hỏi:

27/04/2021 1,850

Những vật nào sau đây là nguồn sáng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

A – vật đen không tự phát ra ánh sáng ⇒ không phải là nguồn sáng

B – là nguồn sáng

C – ngọn nến bình thường khi không được đốt không tự phát ra ánh sáng mà nó chỉ hắt lại ánh sáng ⇒ không phải là nguồn sáng

D – Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu ánh sáng đến rồi hắt lại ánh sáng vào mắt ta nên ta nhìn thấy Mặt Trăng chứ không phải là Mặt Trăng tự chiếu sáng ⇒ không phải là nguồn sáng

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 3,960

Câu 2:

Câu nào sau đây sai khi nói về vật đen?

Xem đáp án » 27/04/2021 2,418

Câu 3:

Trong các vật sau, vật nào là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,981

Câu 4:

Trong số các vật sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,075

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 27/04/2021 787

Câu 6:

Chỉ ra vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 648

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK