Trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng có đáp án (Thông hiểu)

  • 2427 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chỉ ra vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án

Ta có: Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

A, C, D – là các nguồn sáng

B – không phải là nguồn sáng vì vỏ chai thủy tinh không tự phát ra ánh sáng mà hắt ánh sáng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chỉ ra vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án

Ta có: Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

A, B, D – là các nguồn sáng

C – không phải là nguồn sáng vì gương phẳng không tự phát ra ánh sáng mà hắt ánh sáng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trong số các vật sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án

Ta có: Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.

Do vậy, sách vở, cửa sổ và khẩu hiệu treo trên tường đều không phải là nguồn sáng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do:

Xem đáp án

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do vật không hắt ánh sáng vì bị tủ che chắn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Ta không thể nhìn các vật đặt bên trong thùng tôn đóng kín do:

Xem đáp án

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong thùng tôn khi đóng kín là do vật không hắt ánh sáng vì bị thùng tôn chắn

Đáp án cần chọn là: C


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Minh Vũ

l

1 năm trước

lam Vy

Bình luận


Bình luận