Câu hỏi:

27/04/2021 3,958

Trong các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiều vào nó.

A – nguồn sáng

B, C – vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

⇒ Cả A, B và C đều là vật sáng

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào sau đây sai khi nói về vật đen?

Xem đáp án » 27/04/2021 2,414

Câu 2:

Trong các vật sau, vật nào là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,980

Câu 3:

Những vật nào sau đây là nguồn sáng:

Xem đáp án » 27/04/2021 1,847

Câu 4:

Trong số các vật sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,074

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 27/04/2021 786

Câu 6:

Chỉ ra vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 648

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn An
08:58 - 18/11/2021

thanks

TÀI LIỆU VIP VIETJACK