Câu hỏi:

27/04/2021 236

Hãy chỉ ra vật nào dưới đây là vật sáng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

A – nguồn sáng

B, C – vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

⇒ Cả A, B và C đều là vật sáng

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 3,960

Câu 2:

Câu nào sau đây sai khi nói về vật đen?

Xem đáp án » 27/04/2021 2,418

Câu 3:

Trong các vật sau, vật nào là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,981

Câu 4:

Những vật nào sau đây là nguồn sáng:

Xem đáp án » 27/04/2021 1,849

Câu 5:

Trong số các vật sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,075

Câu 6:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 27/04/2021 787

Câu 7:

Chỉ ra vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 648

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK