Câu hỏi:

27/04/2021 651

Chỉ ra vật nào không phải là nguồn sáng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

A, B, D – là các nguồn sáng

C – không phải là nguồn sáng vì gương phẳng không tự phát ra ánh sáng mà hắt ánh sáng

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 3,964

Câu 2:

Câu nào sau đây sai khi nói về vật đen?

Xem đáp án » 27/04/2021 2,419

Câu 3:

Trong các vật sau, vật nào là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,983

Câu 4:

Những vật nào sau đây là nguồn sáng:

Xem đáp án » 27/04/2021 1,852

Câu 5:

Trong số các vật sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem đáp án » 27/04/2021 1,079

Câu 6:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 27/04/2021 788

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK