Câu hỏi:

05/05/2021 660

Biểu thức nào sau đây là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: Q = I2Rt

Trong đó:

+ Q: nhiệt lượng tỏa ra (J)

+ I: cường độ dòng điện (A)

+ R: điện trở (Ω)

+ t: thời gian (s)

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng? Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

Xem đáp án » 05/05/2021 5,430

Câu 2:

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một biến trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t?

Xem đáp án » 05/05/2021 3,905

Câu 3:

Mắc các dây dẫn vào hiệu điện thế không đổi. Trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở dây dẫn?

Xem đáp án » 05/05/2021 1,131

Câu 4:

Chọn câu trả lời đúng. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 05/05/2021 680

Câu 5:

Phương trình nào sau đây là phương trình cân bằng nhiệt:

Xem đáp án » 05/05/2021 648

Câu 6:

Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành:

Xem đáp án » 05/05/2021 469

Bình luận


Bình luận