Câu hỏi:

06/05/2021 656

Sử dụng tiết kiệm điện năng không mang lại lợi ích nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sử dụng tiết kiệm điện năng không góp phần chữa các bệnh hiểm nghèo

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng điện có cường độ nào dưới đây nếu đi qua cơ thể người là nguy hiểm?

Xem đáp án » 05/05/2021 1,780

Câu 2:

Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện?

Xem đáp án » 05/05/2021 1,414

Câu 3:

Sử dụng loại đèn nào dưới đây sẽ tiêu thụ điện năng nhiều nhất?

Xem đáp án » 06/05/2021 718

Câu 4:

Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiệm đối với cơ thể người?

Xem đáp án » 05/05/2021 543

Câu 5:

Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây khi làm thí nghiệm là an toan đối với cơ thể người?

Xem đáp án » 05/05/2021 504

Câu 6:

Cách sử dụng nào dưới đây là tiết kiệm điện năng?

Xem đáp án » 05/05/2021 476

Bình luận


Bình luận