Câu hỏi:

08/05/2021 67

Dãy gồm tất cả các amin là

Trả lời:

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin

→ amin là những hợp chất chứa N

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất không làm quỳ tím đổi màu là

Xem đáp án » 08/05/2021 102

Câu 2:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5CH2NH2?

Xem đáp án » 08/05/2021 76

Câu 3:

Công thức tổng quát của amin no, đơn chức, mạch hở có dạng là?  

Xem đáp án » 08/05/2021 53

Câu 4:

Tên gọi của hợp chất CH3-CH2-NH-CH3

Xem đáp án » 08/05/2021 40

Câu 5:

Amin là hợp chất khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3

Xem đáp án » 08/05/2021 38

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »