Câu hỏi:

08/05/2021 35

Có bao nhiêu amin bậc II có cùng CTPT C4H11N?

Trả lời:

C4H11N có a = π + v = 0

Đồng phân bậc II

C-C-C-NH-C

C-C-NH-C-C

C-C(CH3)-NH-C

→ có 3 đồng phân bậc II

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:  

(1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nguyên tố nitơ.  

(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.  

(3) Trong phân tử trimetylamin có chứa nguyên tử C bậc III.  

(4) Đimetylamin và etylmetylamin là hai amin bậc II.  

(5) Dung dịch anilin là dung dịch không màu, chuyển màu nâu khi để lâu trong không khí.

Những phát biểu đúng là

Xem đáp án » 08/05/2021 55

Câu 2:

Có bao nhiêu amin thơm có cùng CTPT C7H9N?

Xem đáp án » 08/05/2021 54

Câu 3:

Amin đơn chức X có % khối lượng của N là 23,73%. Số CTCT của X là

Xem đáp án » 08/05/2021 44

Câu 4:

So sánh tính bazơ của các hợp chất hữu cơ sau: NH3, CH3NH2, (C2H5)2NH, C2H5NH2, (CH3)2NH?

Xem đáp án » 08/05/2021 43

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lý của amin không đúng?

Xem đáp án » 08/05/2021 42

Câu 6:

Cho các phát biểu sau:

1. Amin có từ 3 nguyên tử cacbon trong phân tử, bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân

2. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của NH3 bằng một hay nhiều gốc cacbonyl

3. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hiđrocacbon, có thể phân biệt thành amin no, chưa no và thơm.

4. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin

Số phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 08/05/2021 41

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »