Câu hỏi:

08/05/2021 83

So sánh tính bazơ của các hợp chất hữu cơ sau: NH3, CH3NH2, (C2H5)2NH, C2H5NH2, (CH3)2NH?

Trả lời:

Gốc C2H5- đẩy e mạnh hơn gốc CH3- do đó lức bazơ của C2H5NH2 > CH3NHvà (C2H5)2NH > (CH3)2NH

Do tính bazơ của amin bậc 2 mạnh hơn amin bậc 1 nên

→ thứ tự sắp xếp là: (C2H5)2NH > (CH3)2NH2 > C2H5NH2 > CH3NH2 > NH3

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu amin thơm có cùng CTPT C7H9N?

Xem đáp án » 08/05/2021 118

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

1. Amin có từ 3 nguyên tử cacbon trong phân tử, bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân

2. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của NH3 bằng một hay nhiều gốc cacbonyl

3. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hiđrocacbon, có thể phân biệt thành amin no, chưa no và thơm.

4. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin

Số phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 08/05/2021 94

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:  

(1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nguyên tố nitơ.  

(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.  

(3) Trong phân tử trimetylamin có chứa nguyên tử C bậc III.  

(4) Đimetylamin và etylmetylamin là hai amin bậc II.  

(5) Dung dịch anilin là dung dịch không màu, chuyển màu nâu khi để lâu trong không khí.

Những phát biểu đúng là

Xem đáp án » 08/05/2021 86

Câu 4:

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là:

Xem đáp án » 08/05/2021 63

Câu 5:

Tên gọi amin nào sau đây là đúng với công thức cấu tạo tương ứng?

Xem đáp án » 08/05/2021 59

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »