Câu hỏi:

09/05/2021 33

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Trả lời:

Amino axit là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 109

Câu 2:

Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) không tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 09/05/2021 98

Câu 3:

Amino axit X no, mạch hở, có công thức CnHmO2N. Biểu thức liên hệ giữa m và n là

Xem đáp án » 09/05/2021 70

Câu 4:

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 54

Câu 5:

Dung dịch nào làm xanh quì tím:

Xem đáp án » 09/05/2021 52

Câu 6:

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Xem đáp án » 09/05/2021 48

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »