Câu hỏi:

09/05/2021 118

Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) không tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Trả lời:

Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) tác dụng được với HNO3, NaOH, HCl và không phản ứng với NaNO3.

Các PTHH:

H2N-CH2-COOH + HNO3 → HOOC-CH2-NH3NO3

H2N-CH2-COOH + NaOH → NH2-CH2-COONa + H2O

H2N-CH2-COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 123

Câu 2:

Amino axit X no, mạch hở, có công thức CnHmO2N. Biểu thức liên hệ giữa m và n là

Xem đáp án » 09/05/2021 87

Câu 3:

Dung dịch nào làm xanh quì tím:

Xem đáp án » 09/05/2021 72

Câu 4:

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 70

Câu 5:

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Xem đáp án » 09/05/2021 64

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »