Câu hỏi:

09/05/2021 48

Trong hợp chất sau đây có mấy liên kết peptit?

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH2-CH2-COOH

Trả lời:

Liên kết peptit là liên kết CONH được tạo bởi 2 phân tử α-amino axit

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH2-CH2-COOH

Vậy chất trên có chứa 2 liên kết peptit

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là

Xem đáp án » 09/05/2021 110

Câu 2:

Dung dịch albumin của lòng trắng trứng dễ bị thủy phân trong dung dịch chất nào sau đây

Xem đáp án » 09/05/2021 95

Câu 3:

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly với Gly – Ala là:

Xem đáp án » 09/05/2021 86

Câu 4:

Tên gọi nào sau đây là của peptit:

H2N-CH2-CONHCH(CH3)CONHCH(CH3)COOH ?

Xem đáp án » 09/05/2021 72

Câu 5:

Peptit là

Xem đáp án » 09/05/2021 69

Câu 6:

Tripeptit X chỉ tạo bởi glyxin có CTPT là

Xem đáp án » 09/05/2021 66

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »