Câu hỏi:

07/11/2019 7,805

Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin và alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được (m + 11) gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thì cần 35,28 lít O2 (đktc). Giá trị của m là:

Trả lời:

C2H5O2N + 2,25O2 2CO2 + 2,5H2O + 0,5N2

C3H7O2N + 3,75O2 3CO2 + 3,5H2O + 0,5N2


Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là một α-Amino Axit no chỉ chứA một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 25,75g X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 34,875g muối củA X. CTCT thu gọn củA X là:

Xem đáp án » 07/11/2019 14,187

Câu 2:

Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở thu được 28,6g CO2 và 18,45g H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án » 07/11/2019 10,089

Câu 3:

Lấy 14,6g một đipeptit tạo ra từ glyxin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng là

Xem đáp án » 07/11/2019 4,911

Câu 4:

Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, làm bay hơi cẩn thận dung dịch thu được (m + 11,68) gam muối khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch thu được (m + 19) gam muối khan. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 07/11/2019 4,727

Câu 5:

Trong dung dịch các amino axit thường tồn tại:

Xem đáp án » 07/11/2019 4,721

Bình luận


Bình luận

Thư Minh
00:25 - 03/01/2021

Cho e hỏi 11/22 là sao vậy ạ ?

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »