260 Bài tập Amin, Amino axit, Protein ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P4)

  • 2490 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khẳng định về tính chất vật lí nào của amino axit dưới đây không đúng:

Xem đáp án

Chọn B vì do ở dạng ion lưỡng cực nên amino axit là chất rắn, dễ tan trong nước, có vị hơi ngọt và nhiệt độ nóng chảy cao nhưng không màu.


Câu 3:

Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở thu được 28,6g CO2 và 18,45g H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án

nCO2 = 0,65; nH2O = 1,025 

namin = (nH2O – nCO2)/1,5 = 0,25

 nN = 0,25

m = mC + mH + mN 

= 0,65.12 + 1,025.2 + 0,25.14

 = 13,35 

 Chọn D

 


Câu 5:

CH3CH2CH(NH2)CH3 là Amin

Xem đáp án

Chọn A: Amin bậc I có dạng RNH2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận