260 Bài tập Amin, Amino axit, Protein ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P3)

  • 2168 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại amin đơn chức, no?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Glyxin là amino axit

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây (trong O2 dư) thu được sản phẩm có chứa N2?

Xem đáp án

Đáp án C

Vì amin được tạo thành từ 3 nguyên tố hóa học là C, H và N.

⇒ Khi đốt cháy amin ta sẽ thu được khí N2


Câu 4:

Công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây là của glyxin (axit 2-amino etanoic)?

Xem đáp án

Đáp án A

Glyxin là 1 α–amino axit có CTPT là C2H5O2N.

Glyxin có công thức cấu tạo thu gọn là H2NCH2COOH


Câu 5:

Khi thay thế hết các nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon thì tạo thành hợp chất mới là

Xem đáp án

Đáp án C

Khi bỏ hết cả 3 nguyên tử H từ phân tử NH3 ⇒ Amin bậc 3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận