Câu hỏi:

12/05/2021 3,247

Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

C10H16 có π + v =3 => không có vòng benzen.

C9H14BrCl có π + v = 1 => không có vòng benzen.

C8H6Cl2 có π + v = 4 => có chứa vòng benzen.

C7H12 có π + v = 1 => không có vòng benzen.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

1 mol toluen + 1 mol Cl2 (ánh sáng). A là

Xem đáp án » 12/05/2021 17,329

Câu 2:

A là dẫn xuất benzen có công thức nguyên (CH)n. 1 mol A cộng tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2 (dd). Vậy A là

Xem đáp án » 12/05/2021 14,748

Câu 3:

Công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n+2-2a. Đối với naphtalen (C10H8), giá trị của n và a lần lượt là

Xem đáp án » 12/05/2021 8,968

Câu 4:

Cho các chất :

(1)  C6H5–CH3 

(2) p-CH3–C6H4–C2H5 

(3)  C6H5–C2H3

(4) o-CH3–C6H4–CH3 

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :

Xem đáp án » 12/05/2021 7,468

Câu 5:

Cho sơ đồ

Nhóm X, Y phù hợp sơ đồ trên là

Xem đáp án » 12/05/2021 3,589

Câu 6:

Cho hiđrocacbon thơm 

Tên gọi của hiđrocacbon trên là

Xem đáp án » 12/05/2021 3,225

Bình luận


Bình luận