Câu hỏi:

12/05/2021 14,778

A là dẫn xuất benzen có công thức nguyên (CH)n. 1 mol A cộng tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2 (dd). Vậy A là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1 mol A cộng tối đa 4 mol H2 → Trong A có 4 liên kết π

1 mol A cộng tối đa 1 mol Br2 (dd) → Trong A có 1 liên kết π ở nhánh.

→ A là vinylbenzen C6H5-CH=CH2

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

1 mol toluen + 1 mol Cl2 (ánh sáng). A là

Xem đáp án » 12/05/2021 17,344

Câu 2:

Công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n+2-2a. Đối với naphtalen (C10H8), giá trị của n và a lần lượt là

Xem đáp án » 12/05/2021 9,019

Câu 3:

Cho các chất :

(1)  C6H5–CH3 

(2) p-CH3–C6H4–C2H5 

(3)  C6H5–C2H3

(4) o-CH3–C6H4–CH3 

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :

Xem đáp án » 12/05/2021 7,477

Câu 4:

Cho sơ đồ

Nhóm X, Y phù hợp sơ đồ trên là

Xem đáp án » 12/05/2021 3,609

Câu 5:

Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen?

Xem đáp án » 12/05/2021 3,262

Câu 6:

Cho hiđrocacbon thơm 

Tên gọi của hiđrocacbon trên là

Xem đáp án » 12/05/2021 3,242

Bình luận


Bình luận