Câu hỏi:

18/05/2021 48

Cho phép tính 35,92 – 17,3. Tìm cách đặt tính đúng.

Trả lời:

Ta đặt tính như sau:

  • Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
  • Viết dấu phẩy của số bị trừ và số trừ thẳng cột với nhau.

Vậy trong các cách đặt tính đã cho chỉ có cách B là đúng quy tắc.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất:

51,2 - 17,83 = 33,43. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 18/05/2021 85

Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 34,82, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 6,9.

Vậy chiều rộng hình chữ nhật đó là 

Xem đáp án » 18/05/2021 80

Câu 3:

Chọn đáp án đúng nhất:

Số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là:

Xem đáp án » 18/05/2021 66

Câu 4:

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

72,45 - 26,18 = …

Xem đáp án » 18/05/2021 63

Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết: 49,5 - x = 27,83. Vậy x =  

Xem đáp án » 18/05/2021 62

Câu 6:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

41,7-26,34...50-33,92

Xem đáp án » 18/05/2021 52

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »