Câu hỏi:

18/05/2021 256

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

72,45 - 26,18 = …

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phép tính 35,92 – 17,3. Tìm cách đặt tính đúng.

Xem đáp án » 18/05/2021 321

Câu 2:

51,2 - 17,83 = 33,43. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 18/05/2021 298

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết: 49,5 - x = 27,83. Vậy x =  

Xem đáp án » 18/05/2021 280

Câu 4:

Tính: 42 – 18,37

Xem đáp án » 18/05/2021 274

Câu 5:

Số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là:

Số thích hợp điền vào ô trống (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2021 267

Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 34,82, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 6,9.

Vậy chiều rộng hình chữ nhật đó là 

Xem đáp án » 18/05/2021 240

Bình luận


Bình luận