Câu hỏi:

27/05/2021 704

Diện tích của hình tròn có chu vi  C = 25,12cm là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bán kính hình tròn đó là:  

25,12 : 3,14 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn đó là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Đáp số: 50,24cm2

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Bán kính của hình tròn có diện tích S = 78,5mm2 là ... mm.

Xem đáp án » 27/05/2021 3,373

Câu 2:

 Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Diện tích hình tròn có đường kính d = 40dm là ...dm2 .

Xem đáp án » 27/05/2021 1,114

Câu 3:

Diện tích hình tròn có bán kính r = 4cm là:

Xem đáp án » 27/05/2021 427

Câu 4:

Diện tích hình tròn có bán kính r =  45m là

Xem đáp án » 27/05/2021 386

Bình luận


Bình luận