Trắc nghiệm Diện tích hình tròn có đáp án (Thông hiểu)

  • 922 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Diện tích hình tròn có bán kính r = 4cm là:

Xem đáp án

Diện tích hình tròn đó là:4×4×3,14=50,24(cm2)

Đáp số: 50,24cm2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

 Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Diện tích hình tròn có đường kính d = 40dm là ...dm2 .

Xem đáp án

Bán kính hình tròn đó là:   

40 : 2 = 20 (dm)

Diện tích hình tròn đó là:    

20 × 20 × 3,14 = 1256 (dm2)

Đáp số: 1256dm2

Chọn đáp án C


Câu 3:

Diện tích hình tròn có bán kính r =  45m là

Xem đáp án

Diện tích hình tròn đó là:45×45×3,14=45×45×314100

=4×4×3145×5×100=1256625m2

Đáp án cần chọn là: D

 


Câu 4:

Diện tích của hình tròn có chu vi  C = 25,12cm là:

Xem đáp án

Bán kính hình tròn đó là:  

25,12 : 3,14 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn đó là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Đáp số: 50,24cm2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Bán kính của hình tròn có diện tích S = 78,5mm2 là ... mm.

Xem đáp án

Tích của bán kính và bán kính là:

78,5 : 3,14 = 25 (mm2)

Vì 5 × 5 = 25 nên bán kính của hình tròn đó là 5mm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận