Câu hỏi:

27/05/2021 3,658

Điền số thích hợp vào ô trống:

Bán kính của hình tròn có diện tích S = 78,5mm2 là ... mm.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tích của bán kính và bán kính là:

78,5 : 3,14 = 25 (mm2)

Vì 5 × 5 = 25 nên bán kính của hình tròn đó là 5mm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Diện tích hình tròn có đường kính d = 40dm là ...dm2 .

Xem đáp án » 27/05/2021 1,211

Câu 2:

Diện tích của hình tròn có chu vi  C = 25,12cm là:

Xem đáp án » 27/05/2021 822

Câu 3:

Diện tích hình tròn có bán kính r = 4cm là:

Xem đáp án » 27/05/2021 467

Câu 4:

Diện tích hình tròn có bán kính r =  45m là

Xem đáp án » 27/05/2021 428

Bình luận


Bình luận