Câu hỏi:

27/05/2021 232

Khối rubic có dạng hình lập phương. Đúng hay sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khối rubic có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau (xem hình bên dưới).

Vậy khối rubic có dạng hình lập phương.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các đồ vật sau, vật nào có hình dạng hộp chữ nhật?

Xem đáp án » 27/05/2021 476

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình hộp chữ nhật trên … cạnh.

Xem đáp án » 27/05/2021 326

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình hộp chữ nhật có … đỉnh.

Xem đáp án » 27/05/2021 307

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình lập phương trên có … cạnh, …. mặt.

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án » 27/05/2021 230

Bình luận


Bình luận