Trắc nghiệm Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương có đáp án (Nhận biết)

  • 1183 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong các đồ vật sau, vật nào có hình dạng hộp chữ nhật?

Xem đáp án

Quan sát các đồ vật cho ta thấy chúng đều có dạng hình hộp chữ nhật.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Khối rubic có dạng hình lập phương. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khối rubic có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau (xem hình bên dưới).

Vậy khối rubic có dạng hình lập phương.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình lập phương trên có … cạnh, …. mặt.

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án
  • Hình lập phương đã cho có 12 cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh CD, cạnh DA, cạnh MN, cạnh NP, cạnh PQ, cạnh MQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ.
  • Hình lập phương đã cho có 6 mặt là: mặt ABCD, mặt MNPQ, mặt ABNM, mặt DCPQ, mặt DAMQ, mặt CBNP.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 12; 6.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình hộp chữ nhật có … đỉnh.

Xem đáp án

Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh được đánh số như hình vẽ:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 8.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình hộp chữ nhật trên … cạnh.

Xem đáp án

Hình hộp chữ nhật đã cho có các cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh CD, cạnh DA, cạnh MN, cạnh NP, cạnh PQ, cạnh MQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ.

Vậy hình hộp chữ nhật đã cho có 12 cạnh.

Đáp án đúng cần điền vào ô trống là 12.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận