Câu hỏi:

27/05/2021 34

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình lập phương trên có … cạnh, …. mặt.

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Trả lời:

  • Hình lập phương đã cho có 12 cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh CD, cạnh DA, cạnh MN, cạnh NP, cạnh PQ, cạnh MQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ.
  • Hình lập phương đã cho có 6 mặt là: mặt ABCD, mặt MNPQ, mặt ABNM, mặt DCPQ, mặt DAMQ, mặt CBNP.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 12; 6.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các đồ vật sau, vật nào có hình dạng hộp chữ nhật?

Xem đáp án » 27/05/2021 59

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình hộp chữ nhật có … đỉnh.

Xem đáp án » 27/05/2021 43

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình hộp chữ nhật trên … cạnh.

Xem đáp án » 27/05/2021 34

Câu 4:

Khối rubic có dạng hình lập phương. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 27/05/2021 32

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »